Aktualizacja: 28.07.2015
Napisz do nas
Oœrodek Szkolenia Monocyklistów

Zakres umiejętności na monocyklach

(poziomy od 1 do 5 w OSM Ichirinsha Chrzelice)

Osiągane poziomy umiejętności zostały wprowadzone pomiędzy monocyklistów z całego świata, na podstawie wielu lat badań i poszukiwań. Mają one na celu zachęcenie monocyklistów do robienia postępów w równym stopniu, na całym obszarze różnorakich umiejętności. Ukazane tutaj stopnie umiejętności nie są związane z przepisami międzynarodowych czy krajowych organizacji. Poziomy te mogą być jednak pomocne zawodnikom różnych sekcji w naszym kraju jak i osobom indywidualnym, aby mogli oni stworzyć dowolne sekwencje technik do nauki, a także dają pomysły nowych rzeczy do przećwiczenia. Podane tu wymagania techniczne nie są obowiązkowe i służą wyłącznie rozwojowi zawodników, tworząc jednak zarazem pewien podstawowy spójny system wymagań. Jednak w niektórych sytuacjach (np. pokazy, jazda grupowa po drogach publicznych, gra zespołowa) wymagane są pewne umiejętności i wiedza. Aby poprawnie ocenić te umiejętności, przeprowadza się egzaminy na poszczególne poziomy dla wszystkich chcących im się poddać. Każdy zaliczony egzamin poświadczany jest specjalnym dyplomem - certyfikatem na dany poziom.

Stopniowanie: Aby być gotowym do egzaminu na dany poziom, zawodnik musi zdobyć stopnie wszystkich poprzednich poziomów. Biorąc jako przykład sekcję monocyklistów z Chrzelic, podstawowe techniki jazdy są uczone podczas cotygodniowych treningów, nauczane są również techniki jazdy dla bardziej zaawansowanych.

Podstawową zasadą przyjęcia np. do sekcji na statusie zawodnika (uczestnika) jest uzyskanie "poziomu pierwszego". Wtedy taka osoba może już uczestniczyć w normalnych zajęciach lub treningach. Osoba która zda techniki jazdy z "poziomu drugiego" i otrzyma stosowne poświadczenie może brać udział w paradach i pokazach. Uzyskanie danego poziomu jest jednoznaczne z poprawą bezpieczeństwa w trakcie pokazów czy parady. W wyjątkowych sytuacjach w pokazach mogą brać udział osoby posiadające dopiero "pierwszy poziom", jeżeli instruktor podejmie taką decyzję. Opanowanie "poziomu trzeciego" pozwala na jazdę na wyższych monocyklach tzw. "żyrafach" (od 1,5 m wzwyż). Np. sekcja w Chrzelicach posiada monocykle różnej wysokości tzw. "żyrafy" (od 1.5 m do 4 m), z których mogą korzystać tylko zarejestrowani członkowie sekcji, legitymujący się zdanym egzaminem na trzeci poziom.

Zawodnicy w trakcie egzaminu muszą odpowiednio zacząć i ukończyć sekwencje technik: Wszystkie techniki jazdy muszą zacząć się od jazdy do przodu, siedząc na siodełku razem ze stopami na pedałach (oprócz jazdy jedną nogą). Wszystkie techniki kończą się jazdą do przodu, przy wykonaniu przynajmniej 3 pełnych obrotów koła, siedząc na siodełku, z obiema stopami na pedałach (oprócz jazdy jedną nogą).

Maksymalnie trzy błędy na poziom: Aby zdać egzamin, zawodnik musi wykonać wszystkie techniki tego poziomu w pierwszej próbie, oprócz maksymalnie trzech technik, które mogą zostać wykonane w drugiej próbie. To pozwala na popełnienie trzech błędów na poziom, ale nie więcej niż jednego błędu na daną technikę. Na każdym poziomie zaczynając od poziomu 3, zawodnik musi dodać jedno nowe wejście na monocykl do tych, które zostały wcześniej przez niego przedstawione. Powtórzenie tego samego wejścia, lecz na przykład drugą nogą, nie stanowi innego rodzaju wejścia.

Przyznanie osiągniętego poziomu: Aby uzyskać potwierdzenie na dany poziom umiejętności, zawodnik musi zdać egzamin przed kierownikiem OSM lub wyznaczoną przez niego komisją. Dla potwierdzenia egzamin można nagrywać. Nagrania muszą dokładnie ukazywać wszystkie niezbędne szczegóły każdej techniki. Po egzaminie zawodnik otrzymuje dokument potwierdzający dany poziom w formie dyplomu lub certyfikatu.


Poziom I

Poziom II

Poziom III

Poziom IV

Poziom V

Dodatkowe elementy treningowe


Eryk Murlowski    
powrót do strony głównej