Aktualizacja: 28.07.2015
Napisz do nas
Oœrodek Szkolenia Monocyklistów

Berek na monocyklach

Podstawowe zasady i przepisyBerek na monocyklach - gra ruchowa dla dzieci i młodzieży polegająca na tym, iż jedna osoba (będąca berkiem) musi dotknąć inną (która staje się berkiem). W grze może wziąć dowolna liczba osób. Do gry w berka potrzebny jest duży, otwarty teren (boisko, plac zabaw).

Gra w berka na monocyklach polega na tym, iż osoba będą berkiem stoi na środku boiska (placu zabaw), a wszyscy pozostali czekają na jednym z końców (np. bramki, płot lub specjalny stojak). Na sygnał berka wszyscy starają się dojechać na drugi koniec boiska lub placu zabaw, a berek stara się łapać (zaklepać) uciekających.

Każdy dotknięty przez berka zostaje automatycznie berkiem i razem starają się łapać uciekających.

W zależności od ustaleń (przed rozpoczęciem gry) berek musi uciekającego "zaklepać" czyli dotknąć w określony sposób ręką odpowiednią ilość razy licząc przy tym głośno (np. raz, dwa, trzy). Nie wolno nagle zajeżdżać drogę uciekającego, szarpać, ściągać lub pchać z monocykla. Klepnięcie musi być widoczne i nie może to być silne uderzenie. Dotknięcie może być zadane tylko w tułów oraz w rękę i w nogę do kolana (nie wolno dotykać szyi i głowy).

W jeden z wersji gry gdy jest już kilku berków na boisku, wtedy mogą oni sumować swoje dotknięcia na uciekającym zawodniku. Np. pierwszy z nich dotyka raz tylko uciekającego, i nim ten dojedzie do końca boiska drugi berek dotyka go dwa razy, co daje w sumie trzykrotne zaklepanie.

Jeżeli jednak uciekający otrzymał w trakcie przejazdu przez boisko niewystarczającą ilość dotknięć (zaklepań) wszystkie kasują się po dojechaniu do końca boiska (strefy wolnej) gdzie nie wolno już wjeżdżać Berkom.

Jeżeli berek "zaklepał" uciekającego, ale zaraz po tym spadł z monocykla nie jest to zaliczone i uciekający może kontynuować ucieczkę. Jeżeli bezpośrednio w ucieczce zawodnik spada z monocykla przed berkiem, automatycznie zostaje berkiem.

Jeżeli ostatni uciekający trzykrotnie przejedzie boisko lub plac i nie zostanie złapany (zaklepany) zostaje mistrzem rozgrywki.

Berki nie mogą łapać się za ręce i blokować w ten sposób uciekających.

Urządzenia i sprzęt - Boisko do gry w berka powinno mieć szerokość co najmniej 13-15 m, długość 24-30 m. Nawierzchnia boiska może być: asfaltowa, ziemna lub drewniana (parkiet). Dla gry maksymalny rozmiar koła wynosi 26". Monocykl nie może posiadać ostrych i wystających części, które mogą spowodować rany. Odnosi się to szczególnie do dźwigni, zapewniających szybką wymianę części, oraz do śrub. Pedały powinny być plastikowe lub gumowe. Jeżeli są metalowe, to bez ostrych zakończeń.

W grze można stosować kolorowe szarfy lub koszulki do oznaczania berków.

Specjalne wytyczne dotyczące wygody i bezpieczeństwa w trakcie gry:

  • Krótki strój rowerowy oraz ochraniacze na kolana lub długie spodnie,
  • Krótkie sznurówki u butów lub sznurówki schowane, wepchnięte,
  • Zdecydowany zakaz noszenia biżuterii (zegarki, łańcuszki, kolczyki),
  • Dla mniej wprawionych w jazdę na monocyklach i dla dzieci wskazane używanie ochraniaczy na łokcie i kolana oraz kasku.

W trakcie gry trzeba bardzo uważać na dzieci i na osoby niedoświadczone w jeździe na monocyklu. Gra w berka jest bardzo ekspresyjna i dynamiczna, co może w razie nieuwagi spowodować kontuzje lub urazy.Eryk Murlowski    
powrót do strony głównej